Bokcirkelfrågor - Ormen i Essex

Diskussionsunderlag Ormen i Essex

1. Den viktorianska tiden i England skildras ofta som en period där människor förväntades följa moraliska och sexuella konventioner. På vilka sätt utmanar Sarah Perry den bilden? Vilken bild får du av det samhälle som skildras i boken?

2. Amatörarkeologen Cora och prästen Will har många hetsiga diskussioner om tro och vetande. Vilken roll spelar religion och vetenskap i boken? Hur förhåller sig Cora och Will till dessa?

3. Sarah Perry skildrar många olika slags kärleksrelationer, där gränsen mellan kärlek och vänskap inte är knivskarp. Vad tycker du om den syn på kärlek som presenteras i boken?

4. Coras son Frankie har många egenheter. Hur skulle du beskriva honom och hans roll i berättelsen? Vad tycker du om sättet han och de andra barnen i boken skildras?

5. Hur tolkar du själva odjuret? Vilken funktion fyller den i berättelsen? Kan den tolkas som en symbol för något?

6. Författaren använder sig av romanfigurernas brev för att berätta historien. Hur tycker du att det greppet fungerar?

7. Coras bästa väninna Martha är också hennes sällskapsdam. Hur skulle du beskriva Martha och hennes förhållande till Cora?

8. När Cora blir änka känner hon både sorg och lättnad, och hon har ett mycket komplicerat förhållande till sin avlidna man. Hur upplever du deras relation?

9. Läkaren Luke Garrett döljer inte sin förälskelse i Cora, även om den inte tycks vara besvarad. Vad tycker du om sättet Cora behandlar Luke? Hur skiljer sig hans kärlek från Wills?

10. Vad tycker du om bokens slut och de val romanfigurerna gör?

11. Hur skulle du beskriva bokens budskap?

12. Vad tycker du om språket i boken? Hur skulle du beskriva det och hur fungerar språket för det författaren vill berätta?

13. Skulle du rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte?