1. Vad händer om jag inte uppfyller mitt åtagande?

      När du blir medlem i Bonniers Bokklubbar gör du i de flesta fall ett åtagande om att köpa ett visst antal böcker under ditt första medlemsår. Antal böcker du åtar dig att köpa framgår tydligt vid rekryteringstillfället. Under Mina sidor, Mina uppgifter kan du se ditt åtagande och din status för ditt åtagande. Om du inte har köpt det antal böcker du åtagit dig när ditt första medlemsår är slut fakturerar vi dig en kompensationsavgift på 250 kr. När den avgiften är betald betraktar vi ditt åtagande som uppfyllt. Skulle du mot förmodan vilja avsluta ditt medlemskap hos Bonniers Bokklubbar kan det först ske när ditt åtagande är uppfyllt.