1. Frakt och porto

      Priset för frakt och porto framgår tydligt på din varusummering i samband med att du genomför ett köp. Aktuell avgift för frakt och porto kan du även läsa här eller i din medlemstidning. Är du osäker så kontakta gärna kundservice.