Köp boken ”Ljunggren: Den galna skattjakten Riddarskolan” och stötta de barn som har det allra tuffast

Att vara flicka, fattig, ha en funktionsnedsättning eller bo i en avlägsen by borde aldrig hindra ett barn från att få gå i skolan. Rädda Barnen kämpar för att alla barn ska få den utbildning, och den framtid, de har rätt till. Köper du ”Ljunggren: Den galna skattjakten Riddarskolan” ger vi 50 kr till Rädda Barnens insatser för barn världen över.

Hur ser det ut idag – får alla barn den utbildning de har rätt till?

  • Tyvärr inte, idag är det miljontals barn världen över som saknar tillgång till grundskola. Oftast är det fattigdom som är orsaken. Fattigdom leder bland annat till att barnet tvingas arbeta för sin familjs försörjning istället för att gå till skolan. Ibland är det en katastrof eller konflikt som står i vägen för barns utbildning, och detta kan leda till flera års avbrott i studierna och ha enorma negativa följder för barnets utveckling och liv, säger Emily Joof, tematisk rådgivare inom utbildning på Rädda Barnen.
  • Det finns också barn som diskrimineras på grund av sitt kön, etnicitet eller på grund av funktionsnedsättning. Utan en tillräcklig utbildning har dessa barn små chanser till kvalificerat arbete eller ett självständigt liv. Flickor missgynnas i större utsträckning än pojkar när det gäller bristen på utbildning.

Rädda Barnens insatser ger barn förutsättningar för att lära, utvecklas och få en bättre och tryggare framtid. Genom trygga förskoleverksamheter kan de allra minsta barnen utveckla kognitiva förmågor och förberedas för ett lärande liv. En större tillgång till utbildning ger fler barn möjlighet att förbättra sina matematikkunskaper och sin läsförmåga. Genom att tillgängliggöra studiemateriel i hemmet kan hela familjer lära och utvecklas.

Varför är dessa insatser så viktiga, och vilken effekt får de för barn världen över?

  • Våra insatser riktar sig mot världens fattigaste och farligaste platser. Vi arbetar aktivt för att tackla ojämlikhet och riktar våra insatser särskilt mot barn som diskrimineras på grund av etnicitet, kön, funktionsnedsättning eller fattigdom. Utbildning är grunden för ett fungerande demokratiskt och jämställt samhälle och det främsta verktyget för att skydda barn från långsiktig fattigdom, människohandel och sexuell exploatering. Utbildning räddar bokstavligt talat liv; ett barn med en mamma som kan läsa har dubbelt så stor möjlighet att överleva sin femårsdag, säger Emily Joof.

Hur kan man stötta Rädda Barnens arbete?

  • Det stöd vi får till våra insatser är avgörande för barns framtid. Det hjälper oss att stötta fler barn och ge dem förutsättningar för ett tryggare och mer självständigt liv. Genom vårt samarbete med Bonnier kan du stötta vårt arbete för barn, i Sverige och i världen, genom att köpa ”Ljunggren: Den galna skattjakten Riddarskolan” – 50 kronor per såld bok går till våra insatser! 

Här kan du även ge en gåva eller bli månadsgivare hos Rädda Barnen>